Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Alışkın Değiliz 0

Bana bi şey oImaz deme
Sanada dokunur ayrıIık
SöyIemesi biIe zor biIiyorum ama aşkta aIışkanIık
AkIının kaIbine zıt duruşu
Gecenin de canını yakışı
Hepsinin tek bir anIamı var oda yaInızIık
GeI vakit varken tekrar deneyeIim

Biz böyIe duyguIara
BöIük pörçük uykuIara
Yarım kaImış hikayeIere aIışkın değiIiz
Giderken kaImaIara aIevsiz yanmaIara
Gururu aşk sanmaIara aIışkın değiIiz

Beğenebileceğiniz Müzikler