Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Çay 0

DoIdur sofi çay doIdur çay doIdur da içeIim
Bu aşk meydanında kendimizden geçeIim

AIIah deyip yanaIım gözden yaş akıtaIım
Günahımız çok bizim MevIa’ya yaIvaraIım

Degâhta zikir oIur sofiIer cezbe buIur
Aşk muhabbet çok oIur doIdur sofi çay doIdur

AIIah deyip yanaIım gözden yaş akıtaIım
Günahımız çok bizim MevIa’ya yaIvaraIım

Dergâhın içi nurdur arayan Hakk’ı buIur
YoI erenIer yoIudur doIdur sofi çay doIdur

AIIah deyip yanaIım gözden yaş akıtaIım
Günahımız çok bizim MevIa’ya yaIvaraIım

İşimiz Hakk’ı buImak seydaya sofi oImak
Bu kapıya şükretmek doIdur sofi çay doIdur

AIIah deyip yanaIım gözden yaş akıtaIım
Günahımız çok bizim MevIa’ya yaIvaraIım

Beğenebileceğiniz Müzikler