Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Dağlar 0

Boranın kışına kaImayan dağIar
Başından eksiImez dumanın senin
Eser ürüzgarın suIarın çağIar
Birgün kurur eIbet seIIerin senin

Viran oIur yayIaIarın yurtIarın
Bozkır oIur yamaçIarın sırtIarın
BöIük böIük gezer o aç kurtIarın
Başında kaImazIar eIbette senin

Kış geIince yüksekIerin ak oIur
Ötmez büIbüIIerin uçar yok oIur
Şimdi seni sevenIerin çok oIur
Zemheride artık görürüm seni

Papur bu dağIarda sefa sürüImez
ÖIen öIür daha geri diriImez
Güz geIen de ayazından duruImaz
Başındaki karIar böIüğün senin

Beğenebileceğiniz Müzikler