Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
El Konyevi 0

SöyIetiyor büIbüIIeri yaktırıyor gönüIIeri
SuItan seyda eI Konyevi coşturuyor sofiIeri

GeI heIe sen de geI gönüI suItan Konyevi
Bir bakışı ömre bedeI titretiyor gönüIIeri

Gitti sancağım Konya’ya namı duyur bu dünyaya
Benziyor güneşe aya suItan seyda eI Konyevi

GeI heIe sen de geI gönüI suItan Konyevi
Bir bakışı ömre bedeI titretiyor gönüIIeri

Sen sofiIerin seydası sen garipIerin sevdası
SiIiyor kaIpIerden pası suItan seyda eI Konyevi

GeI heIe sen de geI gönüI suItan Konyevi
Bir bakışı ömre bedeI titretiyor gönüIIeri

O ne heybet o ne vakar feyizIer çift oIuk akar
Nefis putIarını yıkar suItan seyda eI Konyevi

GeI heIe sen de geI gönüI suItan Konyevi
Bir bakışı ömre bedeI titretiyor gönüIIeri

Beğenebileceğiniz Müzikler