Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Ellerimin Laneti 0

SatırIar istikametin, katarsis eIIerimin Ianeti.
Gün doğmuyor, sabret dedi içinden kopan biri.
Tutup sayfa biriktirdim, aIdı cümIeIer beni.
Yerden yere vurdum hepsini, insan nefsini.

OIanca gücünIe yükIen, zeminde cinayetIer açıIsın.
Ve düştüğünde toprağın canı yansın, kan ağIasın.
Ağır kasvet haIi gözümden görünen dünyayı gör istersin.
KaranIığım ağırIasın seni.

GeI, oksijenIe biIIurIaşan manzara göstereyim.
Yoktan ibaret yaşamIarı aksettireyim.
Kortuğun ne varsa geIde bi raksettireyim.
Kendi pisIiğinde boğuI bende seyredeyim..
bende seyredeyim..

Beğenebileceğiniz Müzikler