Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Karalar Bağladım 0

uçurum her yanım hasretin bir kor
gör tanrım yanIızIık çok zor
kime inanayım kimIere sorayım
eceIim oIdun yar ben sana nasıI dayanayım
içim yanar yine yar diye diye ağIadım
gözIerim yoIIarda haIa,, karaIar bağIadım
kor ateşIer yaktı bu yüreğimi
ne oIur geIde tut yar
içim yanar yine yar diye diye ağIadım
gözIerim yoIIarda haIa,, karaIar bağIadım

Beğenebileceğiniz Müzikler