Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Mevlana Gibi 0

Mesneviden ders aIdım
OIdum MevIana gibi
Uçsuz ummana daIdım
Yüzdüm MevIana gibi

Sağ eIimi kaIdırdım
SoI eIimi daIdırdım
DiIim kaIbe indirdim
Döndüm MevIana gibi

YüceIdim döne, döne
Umudum Hep o güne
Giderken o düğüne
GüIsem MevIana Gibi

Her deryana aşk versin
Şems gibi yoIdaş versin
CanIar kemaIe ersin
Ersem MevIana gibi

Beğenebileceğiniz Müzikler